Copyright (C) 2012 Sapporo Kouseikai All Rights Reserved.